با حضور وزیر نیرو: عملیات اجرایی سد و شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر آغاز شد

با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو، عملیات اجرایی سد و قفل کشتیرانی مارد، پائین دست بهمنشیر و افتتاح شبکه های آبیاری زهکشی نخیلات شمال شلمچه اروندکنار و چوئبده آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، طرح های شبکه آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر به وسعت 32 هزار هکتار در محدوده شهرستان های آبادان و خرمشهر قرار دارد که مطالعات این طرح ها به صورت جامع ترین مطالعات در سالهای 52 تا 55 توسط شرکت مهندسین مشاور مهاب سوئکو انجام شد.

براساس مطالعات انجام شده در خصوص تامین آب اراضی مورد مطالعه از رودخانه های کارون و بهمنشیر ، سدهایی پیش بینی شده است که  عملیات اجرایی این طرح از سال 71 آغاز شده بود که  طرح تامین و انتقال به اتمام رسیده است و ساخت شبکه های سد و قفل کشتیرانی بالا دست بهمنشیر در حال انجام است.

 سد و قفل کشتیرانی مارد و پائین دست بهمنشیر حلقه هی تکمیلی این طرح هستند.

احیای نخیلات آبادان و خرمشهر، جلوگیری از ورود آب شور خلیج فارس به رودخانه بهمنشیر و کارون، تامین آب خام پایدار و استفاده بهینه از منابع آب شیرین و بالا رفتن راندمان آبیاری از اهداف اصلی طرح های شبکه آبیاری و زهکشی شهرهای آبادان و خرمشهر به شمار می رود.

اجرای عملیات ساخت سه سد و قفل کشتیرانی در بالادست بهمنشیر، مارد آبادان و پائین دست بهمنشیر نیز با هدف کنترل جریان و اثرات جزر و مدی و جلوگیری از نفوذ آب شور دریا به رودخانه کارون و بهمنشیر، ایجاد شرایط لازم جهت توسعه بنادر و کشتیرانی، صنعت کشتی سازی و حمل و نقل دریایی، تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی منطقه، اشتغال، گردشگری، بهبود و توسعه صنایع شیلات نیز از دیگر طرح هایی بود که با حضور وزیر نیرو به طور رسمی شروع به کار شد.

برای ساخت سد و قفل کشتیرانی پائین دست بهمنشیر دو هزار و 628 میلیارد ریال، برای ساخت سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان سه هزار و 22 میلیارد ریال و برای ساخت سد و قفل کشتیرانی در بالا دست بهمنشیر نیز 400 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

طرح شبکه آبیاری و زهکشی آبادان با وسعت 16 هزار هکتار شامل 22 واحد عمرانی در سه بخش kq (15 واحد)، ko(5 واحد) و TB (2 واحد) می باشد که در این طرح 22 ایستگاه پمپاژ آبیاری، 25 ایستگاه پمپاژ زهکشی، 286 کیلومتر خط لوله، چهار هزار و 620 دستگاه سازه آبگیر و 50 ایستگاه سازه پل و کالورت ساخته می شود.

طرح آبیاری و زهکشی خرمشهر نیز با وسعت 16 هزار هکتار شامل 7 واحد عمرانی در 4 بخش شلمچه، حفار، سواحل بهمنشیر و مینو شهر می باشد که در این طرح 38 ایستگاه پمپاژ آبیاری، 20 ایستگاه پمپاژ زهکشی، 256 کیلومتر خط لوله، چهار هزار و 250 دستگاه سازه آبگیر و 42 ایستگاه سازه پل و کالورت احداث می شود.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 410