اطلاعیه شماره ۱ / آگهی دعوت به همکاری در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

با عنایت به ناقص بودن مدارک ارسالی داواطلبان، به اطلاع می رساند که نسبت به تکمیل مدارک خواسته شده مندرج در سایت سازمان از جمله آخرین مدرک تحصیلی و مدارک مربوط به احراز بومی بودن و سوابق کار مرتبط تا تاریخ 96/05/20 به سایت این سازمان به آدرس اینترنتی www.ArvandFreezone.com مراجعه فرمایید.

ورود به فرم ثبت نام و تکمیل اطلاعات

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,262