معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند: راه اندازی دفتر پلیس مهاجرت منطقه آزاد اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت دفتر پلیس مهاجرت در منطقه آزاد اروند راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند ، محمود ترک زاده گفت : با راه اندازی این دفتر نیروهای گذر نامه و پلیس مهاجرت در آن مستقر شدند و پس از این تمام خدمات به گردشگردان و بازرگان در کمترین زمان ممکن در منطقه ارائه می گردد.
وی خاطرنشان کرد : پیش از این خدمات در مرکز استان صورت می گرفت و این امر موجب زمان بر بودن ، پیچیدگی کار و عدم تمایل بازدید سرمایه گذاران و گردشگران از منطقه می شد.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 434