فراخوان جذب سرمایه گذار جهت واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی اروند به منظور احداث مرکز برندینگ

فراخوان جذب سرمایه گذار

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد طرح سرمایه گذاری ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح دارای توان مالی، فنی و اجرایی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 96/08/03 لغایت  96/08/09 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 96/08/24  برای تحویل اسناد فراخوان طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف نام طرح مبلغ سرمایه گذاری اولیه (ریال) نوع و مدت قرارداد
1 واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی اروند به منظور احداث مرکز برندینگ 50,000,0000,000 ریال اجاره ده ساله
  • اسناد فراخوان بصورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.
  • محل تحویل پاکات : دفتر مدیریت توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند.
  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی و اخبار مرتبط با فراخوان از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان قید گردیده است.

هزینه چاپ آگهی به عهده سرمایه گذار منتخب می باشد.

  • مسیر دریافت اسناد فراخوان از طریق سایت :
  •  الف ) سایت سازمان منطقه آزاد اروند – خدمات الکترونیک – امور قراردادها- سامانه جامع معاملات
  •  ب) سایت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند – اخبار و اطلاعیه
  • آدرس سایت اینترنتی  :   http://www.arvandfreezone.com
  • سامانه جامع معاملات در منطقه آزاد اروند : ورود به سامانه
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 461