آگهی مناقصه (نوبت اول) – پروژه بهسازی معابر منطقه شطیط فاز یک

پروژه بهسازی معابر منطقه شطیط فاز یک

⚡️ کد آگهی: 269466

⚡️ برگزارکننده : سازمان عمران شهرداری آبادان

⚡️ گروه : ساختمان ، ابنیه ، محوطه سازی ، سدسازی ، پروژه های دریایی ، اسکلت فلزی ، مخازن بتنی و استخر
⚡️ مبلغ ضمانتنامه : 5,934,298,314 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمینی
⚡️ برآورد مالی : 118,685,966,279 ریال
⚡️ تلفن برگزارکننده : 53255234-6
⚡️ آدرس خرید اسناد : سازمان عمران شهرداری آبادان
⚡️ محل برگزاری : خوزستان-آبادان
⚡️ تاریخ ثبت : 1396/9/9
⚡️ اسناد مناقصه : ناموجود

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 260