اعلام نتیجه ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی شلمچه و سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه های ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی شلمچه و سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند می رساند، مناقصات مذکور تجدید گردید. شایان ذکر است متعاقباً فراخوان تجدید این مناقصات از طریق سامانه جامع معاملات سازمان، اعلام خواهد شد.

اداره امور قراردادها

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 401