آدرس جدید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک

پنجره واحد تجارت فرارمزی گمرک سامانه ای است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران برای دوراظهاری واردات، صادرات، ترانزیت و دیگر رویه های مرتبط با تجارت خارجی ایران تهیه شده است.

ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 412