تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره

تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد طرح سرمایه گذاری ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح دارای توان مالی، فنی و اجرایی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 96/10/09 لغایت  96/10/14 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 96/10/27  برای تحویل اسناد فراخوان طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف نام طرح مبلغ سرمایه گذاری اولیه (ریال) نوع و مدت قرارداد
1 فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستاره 50,000,0000,000 ریال فروش زمین
  • اسناد فراخوان بصورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.
  • محل تحویل پاکات : دفتر مدیریت توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند.
  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی و اخبار مرتبط با فراخوان از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان قید گردیده است.

هزینه چاپ آگهی به عهده سرمایه گذار منتخب می باشد.

  • مسیر دریافت اسناد فراخوان از طریق سایت :
  •  الف ) سایت سازمان منطقه آزاد اروند – خدمات الکترونیک – امور قراردادها- سامانه جامع معاملات
  •  ب) سایت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند – اخبار و اطلاعیه
  • آدرس سایت اینترنتی  :  http://www.arvandfreezone.com

ورود به سامانه جامع معاملات سازمان منطقه آزاد اروند

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 420