برگزاری نمایشگاه بزرگ ساختمان و صنایع وابسته در منطقه آزاد اروند

نمایشگاه بزرگ ساختمان و صنایع وابسته از تاریخ 26 الی 29 دی ماه سال جاری در محل دائمی مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند برگزار می گردد.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 452