اولین جام بُراق اروند – مسابقات کورس کشوری اسبدوانی

اولین جام بُراق اروند
مسابقات کورس کشوری اسبدوانی اسب اصیل عرب

محل برگزاری : میدان مسابقات اسبدوانی منطقه آزاد اروند

هفته اول : جمعه 25 اسفند ماه 1396 ساعت 14
هفته دوم : جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 14
هفته سوم : جمعه 10 فروردین 1397 ساعت 14

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 221