بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان: ثبت نام در طرح ملی توان افزایی زنان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

طرح ملی توان افزائی زنان با رویکرد کسب و کار با هدف آگاه سازی مخاطبان به مزیت های اقتصادی و فرصت های کسب و کار بومی، آشناسازی مخاطبان با فرآیند شکل گیری کسب و کار و کارآفرینی ،ترغیب مخاطبان جهت ورود به عرصه ی کسب و کار کارآفرینی زنان و جوانان در 31 استان کشور و به صورت ملی در حال اجرا است.

مخاطبان طرح:

تعداد 100 نفر از زنان جوان هر استان(لازم به ذکر است 30 درصد از این 100 نفر به جامعه مردان اختصاص دارد)

حداقل 20 و حداکثر 40 سال

جوانانی که علاقه مند به خویش فرمایی هستند

جوانانی که دارای ایده های کسب و کار هستند

جوانانی که صاحبان کسب و کارهای نوپا هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس الکترونیکی   http:/www.foundationed.irمراجعه نمائید

مهلت ثبت نام طرح در طرح: پایان اردیبهشت ماه سال جاری

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 91