سازمان منطقه آزاد اروند

اطلاعیه سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص سامانه ثبت نام کد شناسه صنفی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند٬ در راستای پیاده سازی طرح ثبت سفارش و به منظور یکپارچه سازی روند ثبت مجوزهای اقتصادی مناطق آزاد، مقتضی است کلیه فعالان اقتصادی از تاریخ 1/3/1397 جهت معرفی مجوزهای صادره از طریق سامانه ثبت نام کد شناسه صنفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به آدرس esm.freezones.ir اقدام نمایید.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 422