اطلاعیه و فراخوان


Establishment of architecture and urbanism association in Arvand Free Zone

Majid Rahimi, director of Urban and rural infrastructure development at Arvand Free Zone Organization announced signing a memorandum of understanding between this organization and Visual Arts Center of the Ministry ادامه مطلب...

Optical fiber in Arvand Free Zone

Developments and improvements of telecommunication infrastructures in Abadan and Khorramshahr Kamal Rezaiy, the Director of ICT department of Arvand Free Zone Organization announced the delivery of telecommunication optical fiber to ادامه مطلب...

تجدید مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال) در منطقه آزاد اروند

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ ۹۶/۰۲/۱۶ به مدت یک هفته ادامه مطلب...

Reviewing Arvand Free Zone rural system plan Meeting with the presence of Technical and Infrastructure Deputy

The prosperity of rural economy is the foundation for growth and strengthening the economy in Arvand Free Zone. Mowood Shamkhani in the first meeting of Arvand Free Zone Rural system ادامه مطلب...

Announcing conditions for providing Commercial ID cards for exporting goods from Free Zones

Customs export office of Iran has announced conditions for providing Commercial ID card for the purpose of exporting goods from free trade zones. Public Relations and International Affairs department of ادامه مطلب...

Construction and installation of solar power generation system , Economy restoration plan for the susceptible Society of Arvand Free Zone

Majid Rahimi, Director of Urban and rural infrastructure development of Arvand Free Zone Organization announced the presentation of a plan to construct and install solar power generation system in order ادامه مطلب...

Achievements of the visit to Poland

The meeting for reviewing achievements of the visit to Poland was held in the centre of Khuzestan province with the presence of the CEO of Arvand Free Zone Organization. Joint ادامه مطلب...

مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال) در منطقه آزاد اروند

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ ۹۶/۰۲/۰۳ به مدت یک هفته ادامه مطلب...

اطلاعیه ثبت درخواست مرخصی فروردین ۹۶ خودروهای پلاک اروند

به اطلاع کلیه مالکان خودرو پلاک اروند میرساند سامانه خودرو برای ثبت نام تا مورخ ۲۸ باز بوده و مالکان با ورود به پروفایل خود با استفاده از کد ملی ادامه مطلب...

فراخوان شناسایی بیمه گر

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد صدور بیمه نامه های تضمین خودروهای پلاک اروند در زمان دریافت مرخصی را به شرکتهای بیمه گر متقاضی واگذار نماید. لذا از متقاضیان ادامه مطلب...