مناقصات و مزایدات


مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال) در منطقه آزاد اروند

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ ۹۶/۰۲/۰۳ به مدت یک هفته ادامه مطلب...

فراخوان واگذاری امور آزمایشگاه مرکزی کنترل کالاهای سلامت محور به بخش خصوصی

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد در راستای عملیاتی نمودن تفاهم نامه فی ما بین سازمان غذا و دارو و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه ادامه مطلب...

فراخوان مناقصه احداث ساختمان گمرک جمهوری اسلامی ایران واقع در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

فراخوان مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از ادامه مطلب...

فرخوان مناقصه اتاق دیزل ژنراتور ساختمان اداری سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

فراخوان مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از ادامه مطلب...

فرخوان مناقصه خرید خودروی آتش نشانی جهت بکارگیری در سازمان منطقه آزاد اروند

فراخوان مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از ادامه مطلب...

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه X-Ray کامیونی و مسافری

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل ادامه مطلب...

فراخوان تجدید مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۲۰/۱۰/۹۴ ادامه مطلب...

فراخوان مناقصه خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس جهت سازمان منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند از پیمانکاران واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت برای دریافت اسناد ارزیابی پروژه ذیل دعوت به عمل می آورد از تاریخ ۹۴/۰۶/۰۲ لغایت ۹۴/۰۶/۰۷ جهت دریافت و ادامه مطلب...

سامانه جامع معاملات سازمان منطقه آزاد اروند

سامانه جامع معاملات سازمان منطقه آزاد اروند با امکان برگزاری معاملات بصورت اینترنتی ، خرید الکترونیکی اسناد معاملات و همچنین وجود بخش قوانین و مقرارت ، بایگانی اسناد ، پرسش ادامه مطلب...

فراخوان مناقصه تنظیفات و نخاله برداری سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۹۴/۰۳/۲۳ ادامه مطلب...