مقاله ها

تجدید فراخوان مزایده سازه فضاکار(اسپیس فریم)

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مزایده فروش سازه فضاکار(اسپیس فریم) دیری فارم در محدوده منطقه آزاد اروند میرساند، فراخوان مذکور تجدید گردید.

 

       اداره امور قراردادها

forms by Rsforms
#